Türkçe English

VHİT ( Video Head İmpulse test ) Cihazı

Günümüzde Denge testlerinden olan VHİT ( Video Head İmpulse test )  verigo tanısında çok önemlidir. Ayrıca tinnitus denge sistemi hastalıkları ile birlikte olabilmektedir. Tinnitusun nedanini tespitte ve ayırıcı tanısında VHİT önem arzeder. Daha cok denge sistemi hastalıkları ve tinnitus durumu iç kulağın sorunu olan Meniere de, labirentitte, vestibuler neurinitte. endolenfatik hidropsta, kokhleer hidropsta bize ayırıcı tanısıyla teşhiste yardımcı olmaktadır. 

Merkezimizde uygulanan Video Head İmpulse testi (VHIT) ile iç kulaktaki denge sisteminin yüksek analiz kabiliyetini sağlar. Sistem detaylı bir bilgisayar analiz sistemiyle beraber yüksek çözünürlüğü olan video kameraya sahip gözlük yardımıyla, Sorunun kaynağını net olarak belirlenmesini mümkün kılmaktadır.. Video head impulse testin en önemli özelliği, her bir kulakta üçer tane bulunan yarım daire kanallarının ayrı ayrı değerlendirme ve analiz imkanı sağlar. Lateral semisirküler kanallar, sol ve sağ Posterior, sağ ve sol Anterior kanallar tek tek değerlendirilerek 3 boyutlu grafikler elde edilir. Yarım daire kanalları, vücudun her bir pozisyonunda bir su terazisi gibi hareket ederek beyine uyarılar gönderir ve vücudun kaslarını ve duruşunu düzenleyerek  dengede tutar