Türkçe English

Kulak Çınlaması Olan İnsanlar Genellikle Yaşadıkları Duygular

Kulak çınlamasına eşlik eden ruhsal ve diğer durumlarnelerdir?

Çınlama ile beraber pek çok ruhsal ve davranışsal problem tinnitusun yanında görülebilmektedir. Sıklıkla Stres, Sıkıntı, Depresyon, endişe, Kaygı, kötü ruh halleri, Uyku bozuklukları, Sinirlilik veya hayal kırıklığı, Zayıf konsantrasyon, Ağrı (özellikle kulak çınlaması hiperakuzi eşlik ettiğinde) bunlardan bir kaçıdır.

Tinnitusla beraber görülen veya oluşan durumlar:

Tinnitus ve İşitme kaybı:  Tüm kulak çınlaması hastalarının yaklaşık % 55’inde işitme kaybı eşlik etmektedir. % 30 -40 ında çınlama ile beraber ilerleyen zamanlarda işitme kaybınında gelişebildiği bilinmektedir. Bu nedenle çınlama sadece işitme ile endeksli bir sorun olmayabilir.

Meniere hastalığında çınlama: Ménière Hastalığı, iç kulaktaki işitme ve dengesini etkileyen denge sisteminin  bir hastalıktır. Endolenfatik hidrops olarak adlandırılan iç kulak yapılarının basın artışı olarak kabul edilmektedir.  Ménière de  sıklıkla hafif veya şiddetli baş dönmesi görülürken, kulak çınlaması da duruma eşlik edebilmektedir.  Menierli de çınlama görülme oranı literatür bilgilerine bakıldığında çok farklılıklar arz eder. Bu oranlar bilimsel çalışmalara göre % 7 ile %45 arasında farklılık arz etmektedir.

Hiperakuzi; Hiperaküs, normal olarak kabul edilen sıradan çevresel sesler de dahil olmak üzere, gürültüye karşı anormal aşırı hassasiyettir. Hiperakuzi yaşayan hastalar seslere maruz kaldıklarında (duygusal sıkıntıya karşıt olarak) fiziksel ağrılar yaşarlar. Hiperakuzi, tinnitus olmadan da görülebilen bir durumdur. Oran % 7.7-15 arasında değişmektedir. Tinnituslu hastalarda bu oran % 12 civarındadır. Bu kişilerde sese karşı aşırı hassasiyet vardır.

Misofonia; Ayrımsal ses hassasiyeti olarak da bilinir, misofonia belirli seslere karşı anormal bir negatif duygusal reaksiyonudur. Misofonili hastalar aşırı öfke, tiksinti hissetmek ya da seçkin seslere karşı korkmaktadırlar. Belli görsel uyaranlara genellikle benzer tepkiler verebilirler. Misofonia nüfus düzeyindeki oranı bilinmemektedir, ancak tinnitusa sahip kişilerin  % 4-5’inde Misofonia benzeri durumlarla karşılaştığı tahmin edilmektedir. Tinitusluların % 1'inden azı kendini misophonia olarak tanımlamaktadır.

Fonofobia; Fonofobia, yüksek seslere karşı  korkulu bir duygusal tepkidir. Hem genel popülasyonda hem de kulak çınlaması popülasyonunda, fonofobinin yaygınlığı bilinmemektedir.

Depresyon ve Kaygı; tinnitus belirtileri kişide genellikle çaresizlik ve endişe duygusu yaratmaktadır. Bu çoğu hastada görülebilir. Şiddetli kulak çınlaması olan hastaların% 48-78'inde depresyon, kaygı veya başka bir davranış bozukluğu yaşamaktadır.  Bu nedenle zihinsel sağlık sorunlarında % 13 oranında ileride çınlamanın eşlik edebileceği bildirilmektedir. Geniş tabanlı bir bilimsel çalışmada yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerin kronik kulak çınlamasına yakalanma olasılığının yaklaşık 7 kat fazla olduğu bildirilmiştir. Ayrıca kişilerde içinde bulundukları durum nedeniyle panik atak oluşabilmektedir.  Bazı durumlarda panik atak olan hastalarda tinnitus ortaya çıkabilmektedir.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz