Türkçe English

VEMP (Vestibuler Evoked Myogenik Potentials )

VEMP (Vestibuler Evoked Myogenik Potentials )  Denge (vestibüler) sistemin fonksiyonları hakkında bilgi verir. Diğer testlere göre en büyük avantajı  Denge (vestibüler)  sistemindeki  otolit organlar,  vestibüler sinir ( denge siniri) ve beyin sapı ) spesifik olmasıdır.verigo tanısında çok önemlidir. Ayrıca tinnitus denge sistemi hastalıkları ile birlikte olabilmektedir. Tinnitusun nedenini tespit ve ayırıcı tanısında VEMP önem arzeder. Daha cok denge sistemi hastalıkları ve tinnitus durumunun ayırıcı tanısında yardımcı bir tetkik yöntemidir.

Denge kristalleri oynaması., Denge testleri, Meniere li hastalarda, Vestibüler nörinit, Vestibüler schvvannoma , Vestibüler migren, Ani işitme kaybı VEMP testi beyin sapını etkileyen santral patolojilerde de yardımcı bir test olarak kullanılabilinir.

Merkezimizde uygulanan yüksek teknolojiye sahip bir diğer tanı testi ise VEMP testidir.İleri düzey analiz yaparak sorunun tam kaynağını bulur ve tedavi aşamasının başarılı geçmesine yardımcı olur.

VEMP Nedir?

Denge ( Vestibüler) sistemin bütünlüğünün değerlendirilmesi için kullanılan bu test yöntemidir. refleks arkı yanıtı boyun kaslarından ölçülüyorsa c VEMP (servikal VEMP), ekstraoküler kaslardan ölçülüyorsa oVEMP (oküler VEMP) olarak adlandırılır. cVEMP vestibulo-kolik refleks yolağını, oVEMP ise vestibulo-oküler refleks yolağının bütünlüğünü ölçer.

cVEMP - Servikal VEMPiç kulak bölümündeki  sakkül ve üst denge (inferior vestibüler)  sinir , Alt beyin sapı  fonksiyonunun incelendiği tek testtir. Sağ ve sol kulaktaki denge fonksiyonların karşılaştırılması yapılmaktadır

cVEMP, Superior Semisirküler Kanal Dehisansı ve inferior vestibüler sinir bozukluklarının tanısının konulmasında kullanılmaktadır

oVEMP - Oküler VEMP denge (süperior vestibüler) sinir fonksiyonunun incelenir.