Türkçe English

mp-FMRI ( Multi paremetrik fonksiyonel MR )

Dünyada ileri tinnitus tanı ve tedavi merkezlerinde bu alandaki son gelişmeler ile birlikte artık klasik MR görüntüleme işlemleri kullanılmamaktadır. Bu tetkikler yerini yeni jenerasyon, ileri teknolojiler ve yazılımlar ile donatılı  fonksiyonellikte sunabilen mp -  FMRI (multiparemetrik fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme cihazı) görüntüleme işlemleri kullanılmaktadır.

Bizim kendi tedavi protokolümüzde bu yeni görüntüleme işlemini tanı aşamasında kullanmaktayız.  Bu yeni tanı yöntemi ile işitme sinir hücrelerinin, nöron fiberlerinin görüntüleme işlemleri yansıra aynı zaman da  aktiviteleri tespit edilebilmek mümkün olmaktadır. Aynı zamanda yeterli sonuç alabilmek için klasik MR lardan farklı olarak, bu cihazların tinnitus alanında çalışmalara uygun modifiye edilmesi gerekir. Bunların yanı sıra özellikle işitsel yollarının FMRI da ayrıntılarını sağlayabilecek tinnitus görüntüleme yöntemleri konusunda uzmanlaşmış radyoloji ekibi ile çalışmak çok önemlidir. Bu işi yapacak olan radyoloji ekibinin nöro-radyoloji konusunda yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olması önemlidir. Böylelikle titiz bir şekilde yapılacak olan fonksiyonel FMRI görüntülemeleriyle tinnitus oluşturan işitsel yollar ve merkezlerdeki sorunlu bölgelerin tespiti mümkün olabilmektedir.

Bizim çalışma klinik grubumuz ile tanı aşamasında yer alan radyoloji ekibi senkronize çalışmaktadır. Bu birlikte çalışmalar  sonucunda kulak çınlamasının gerçek nedenine ulaşabiliyoruz. Artık % 100 e varabilen oranlarda net bulguları tespit edebiliyoruz. .  Bu multiparemetrik FMRI çalışmaları ile beynin haritalandırmaları yapılabilmektedir. Bu haritalanmalar sayesinde kulak işitsel alanı ile beyin içinde devam eden işitsel alanların tüm parçalarını, işitsel nöron fiberlerini, beyindeki işitme merkezini ayrı ayrı detaylarını verir iken bunun yanı sıra bu yapıların beyin içindeki diğer alanlarla etkileşimlerinin detaylarını inebilmekteyiz ve fonksiyonları tespit edebilmekteyiz. Ayrıca diğer tinnitus yapan kafa içi veya dışı mikro düzeylere dahi ulaşabilen damarsal veya tinnitusa neden olan  diğer nedenlerde tespit edilebilmektedir.  

Tüm bu detay çalışmalarla FMRI ile elde edilen bulgular çok önemlidir. Tedaviler de hem klavuz olamakta hemde tedavinin süreci konusunda bize fikir vermektedir. Artık bu spesifik çalışmalarla  kulak çınlamasında neler yapabileceğimizi ve nasıl tedavi edebileceğimizi daha iyi biliyoruz, Tedavi başarımızı artırıyoruz. mp-FMRI protokolü aşağıdaki işlemleri kapsamaktadır. Beyinin detaylı haritalanmaları yapılarak, Tüm bu detayların yanı sıra daha pek çok paremetreye bakılmaktadır.

NOT. İLİŞİK RESİMLER KENDİ HASTALARIMIZA AİTTİTİR. BU İÇERİKLERİN İZİNSİZ VE KAYNAK BELİRTİLMEDEN  KULLANILMASINA İZİN VERİLMEZ. HER TÜRLÜ YASAL HAKKI SAKLIDIR.