Türkçe English

Op. Dr. Ali Ahmet Şirin (KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı)

1960 yılında Isparta'da doğdu, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Mesleki Çalışmalar:

1987-1989 yılları arasında devletin zorunlu tuttuğu mecburi hizmet yükümlülüğünü Ağrı / Doğubeyazıt ilçesinde yerine getirdi. Yükümlülük sonrasında Haseki Devlet hastanesinde  ( Haseki Eğitim Araştırma hastanesi) KBB ihtisasına başladı. Fransa’da Eş zamanlı kulak burun boğaz dalında çalışmalarda bulundu. Fransa’da KBB de lazer kullanımları, Obstictif sleep apne cerrahisi ,Almanya da  laringoloji ve lazer kullanımları, Macaristan da endokopik sinüs cerrahisi, kulak mikrocerrahisi konularında çalışmalarda bulundu. Bu çalışmalarla ülkemizde KBB alanında pek çok cerrahi girişimin ilk uygulayıcı hekimleri arasındadır. Yaklaşık bir buçuk yılı yurt dışında yeni gelişmeler ve cerrahi yöntemler  konusunda çalışma ve eğitimlerle geçirdi.

1996 yıllarında Haseki hastanesinde ihtisası tamamladıktan sonra İlk Muayenehane çalışmalarına İstanbul / Fatih’te başladı. Gene aynı  yıllarda  uzmanlık sonrası Sağlık bakanlığı atamaları ile kısa dönem Akçakoca’da ilk KBB uzmanı olarak görev yaptı. 1998 yıllarında İstanbul Polis hastanesi KBB kadrosunda çalıştıktan sonra 2003 yılında Bakırköy Eğitim araştırma  hastanesinde eğitim kadrosunda göreve başladı. Bu dönemde pek çok asistan yetiştirdi ve  bilimsel toplantı organizasyonunun da, bilimsel çalışmalarda  yer aldı.   2013 yılında bu hastaneden emekli oldu. Emeklilik sonrasında Hekimlik hizmetini İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde devam etmektedir. Ayrıca aynı anda Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi görevinide yürütmektedir.

Muayenehane:

1996 yılından bu yana sürdürdüğü muayenehane hizmetlerine emekli olduktan sonrada devam ederek, en son 2013 yılında Nişantaşı’nda açtığı muayenehanesiyle hastalarına hizmet vermektedir. Şu anda sadece özel olarak, Nişantaşı’nda Muayenehanesinde hizmet vermektedir ve  başkacada bir kurumda çalışmamaktadır. Ameliyatlarını anlaşmalı olduğu hastanelerde özel olarak  gerçekleştirmektedir.

Bilimsel:

Yurtiçi ve yurtdışı pek çok bilimsel toplantıda gerek konuşmacı gerek eğitmen olarak görev almış ve katılımlarda bulunmuştur.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve cerrahisi  alanında, dünyada tıbbi literatürlere girmiş  yeni teknikler ve buluşları mevcuttur.

Pek çok bilimsel yayının yanı sıra bilimsel toplantı düzenlenmesi ve dernek oluşumlarında  yer almıştır.

Tıbbi Meslek Dernek Üyelikleri:

İstanbul KBB Derneği kurucularından olup. Ayrıca Türk kbb ve Baş boyun cerrahisi Vakfı ilk kuruluş aşmasındaki üyesi,  Avrupa Uyku Araştırmaları Topluluğu üyesi (Europan Sleep Research Society-ESRS),  Avrupa otoloji ve otonöroloji akedemisi üyesi, ( European Academy of Otology and Neurotology, EAONO), Türk Uyku Tıbbı derneği üyesi (TUTD) , Ulted üyesi, Uyku Bilimleri derneği üyesi (UBİDER)Türk rinoloji derneği üyesi, Fasial plastik derneği üyesidir 

Ayrıca; Pek çok yurtdışı bilimsel dernek üyeliklerini hala sürdürmektedir. Bunun yanı sıra sosyal olarak, pek çok dernekte  yönetim Kurulu başkanı ve yönetim kurulu  üyesi sıfatı ile  görev yapmaktadır.

Eğitim ve Toplantılar

 1. 1992 Baş boyun cerrahisi sempozyumu.
 2. 1993 15. Otorhinolaryngoloji ve Baş Boyun cerrahisi Dünya kongresi.
 3. 1994 Kulak mikro cerrahisi eğitim kursu
 4. 1995 1. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi kursu
 5. 1995 23. Ulusal otolaryngoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi .
 6. 1995 Otonörolojik ve otolojik cerrahi toplantısı.
 7. 1995 KBB de yenilikler , gelişmeler toplantısı.
 8. 1996 3. Otorhinolarygoloji Avrupa federasyonlan toplantısı.(EUFOS)
 9. 1997 Temel ve ileri endoskopik cerrahi kursu
 10. 1997 KBB de yenilikler ve gelişmeler toplantısı.
 11. 1997 24. Ulusal Otorhinolarygoloji ve Baş, Boyun cerrahisi kongresi.
 12. 1998 Uluslar arası Fonsiyonel endoskopik sinils cerrahisi sempozyumu.
 13. 1999 1. Palandöken KBB sempozyumu.
 14. 1999 Endoskopik sinüs cerrahisi kursu
 15. 2000 Estetik ve reconstrictif burun cerrahisi toplantlsı.
 16. 2000 Uluslar arası KBB ve Baş Boyun cerrahisi toplantısı.
 17. 2001 Otoloji, Nöroloji ve kafatabanı cerrahisi mezuniyet sonrası eğitim kursu.
 18. 2001 1. Cochlear implantasyon ve Nöro- otoloji sempozyumu.
 19. 2001 Yüz cerrahisi 2001 Septorhinoplasti sempozyumu.
 20. 2001 26. Türk Otorhinolaryngoloji ve Baş Boyun cerrahisi kongresi.
 21. 2001 1. Türk.Yunan Otorhinolaryngoloji ve baş boyun cerrahisi toplantısı.
 22. 2001 2. Klinik Laryngoloji pratik ve teorik toplantısı
 23. 2002 5. uluslar arası KBB ve Baş Boyun cerrahisi Derneği bilimsel toplantısı.
 24. 2002 Kapodokya, Vertigo Sempozyumu.
 25. 2002 Ses hastahklanna Güncel Yaklaşım.
 26. 2003 Türk kbb vakfı 1.akademi toplantısı
 27. 2003 2.coclhlear implantation ve nöro-otoloji sempozyumu
 28. 2003 bipolar radiofrequency induced thermotherapy (RFITT)for ENT prosedres
 29. 2003 27. Türk Ulusal otorinolarengoloji toplantısı.
 30. 2004 6. Ulusal Uyku ve bozuklukları kongresi
 31. 2004 Rhinostanbul
 32. 2006 4. İstanbul Master klas sempozyumu
 33. 2006 1. Bodrum Rhino camp
 34. 2006 4. İstanbul Masterclass sempozyumu
 35. 2006 Rinoplastite cerrahi sorun ve komplikasyonlar.
 36. 2006 3. Turkish syposium on bipolar RFITT for ENT procedures
 37. 2007 29. Ulusal Otorhinolarygoloji ve Baş, Boyun cerrahisi kongresi.
 38. 2007 2. Bodrum Rhino camp
 39. 2007 Europan Acedemy of Facial plastic surgery 2. rinocamp,EAFPS facial plastic sur.course.
 40. 2007 Acıbadem -Harvard tıp günleri
 41. 2007 8. Ulusal Uyku bozuklukları kongresi
 42. 2007 Istanbul symposium on sleep disordered breathing
 43. 2008 International conference cholesteatoma and ear surgery
 44. 2008 9. İstanbul Master klas sempozyumu
 45. 2009 3. Yüz estetik cerrahi uygulamaları toplantısı
 46. 2009 1. Bilimsel GAES günleri
 47. 2009 3. Astım - Rinit günleri
 48. 2009 31. Ulusal Otorhinolarygoloji ve Baş, Boyun cerrahisi kongresi.
 49. 2010 Annual conferance in the 33. year of the European academy of facial plastic surgery
 50. 2010 21. Akedemik hafta otoloji -Nöroloji günleri
 51. 2010 Bakırköy Tıp günleri
 52. 2011 1. Concress of CEORL-HNS Spain
 53. 2011 33. Ulusal Otorhinolarygoloji ve Baş, Boyun cerrahisi kongresi
 54. 2012 24. Congress of Europan Rinologic society-31. International syp. on Infection - allergy
 55. 2012  İstanbul KBB -BBC uzmanları derneği 4.kongresi  Girne/Kıbrıs
 56. 2012  34.Türk Ulusal KBBve Başboyun cerrahisi kongresi Antalya
 57. 2013 TULD 16. Uyku tıbbı hekimliği toplantısI
 58. 2014  36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi /Antalya
 59. 2014  1.Ulusal Uyku bilimleri kongresi / İstanbul

Yayınlar:

 1. Ailevi 1. brankial yarık anomalisi olgu sunumu. 23.Ulusa1. KBB ve baş boyun cerrahisi kongresi -1995/ yayın no :11
 2. Güvenli endoskopik sinus cerrahisi için bilgisayarlı tomografik parametreler. 23.Ulusal ORL ve Başboyun cerrahisi kongresi.-1995/ yayın no. 291
 3. Paranasal sinus tomografisinde anatomik varyasyonlar. 23. Ulusal KBB ve baş boyun cerrahisi kongresi. 1995 / yayın no .370
 4. Submükoz septum rezeksiyonunda rhinomanometrik değerlendirme. 23.Ulusal KBB Kongresi .1995 No. 330
 5. Periferik fasiyal paralizi gelişmemiş kronik otits medialarda EMG bulguları. 23. Ulusal KBB kongresi 1995 , No. 255
 6. Rethi 1-2 operation on the surgical of laryngeal stenosis. 15. World Congress of otorhinolaryngology head and neck surgery, 1993 /yayın no 723
 7. Prior to voice prosthesis application sirin-cetiner endoilluminator is used in determination of ideal reservoir area by the way of transillimiation together whit  insflation test. Budapest, 3. European congress of oto-rhino-Iaryngology, Head and neck surgery.1996 No.747
 8. The bacteriologic analysis and the effect of sulbactam-cefoperazone in the treatment of the chronic suppurative otitis media. Budapest, 3. European congress of oto- rhino-Iaryngology, Head and neck surgery.1996 No.679
 9. Kronik ve süpüratif otitis mediada izole edilen bakteriler ve antimikrobiyal duyarlılıkları. 24. Ulusal KBB ve Baş boyun cerrahisi toplantısı, 1997
 10. Glomus tympanicum olgu sunumu. 2005/ BakırköyTıp Dergisi 2005;1:39-41
 11. Burun içi yerleşimli ektopik diş olgu sunumu. 2004
 12. Dış kulak yolu kolestatoması olgu sunumu. 29. Ulusal Kulakburun Boğaz ve Başboyun cerrahisi Kongresi  26 -31 Mayıs 2007 - Antalya/ Türkiye
 13. Kolesterol granüloma, Olgu sunumu .  29. Ulusal Kulakburun Boğaz ve Başboyun cerrahisi Kongresi 26 Mayıs-31 Mayıs 2007 - Antalya/ Türkiye
 14. Nazal fungiform schneiderian papillom olgu sunumu. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi  29. Mayıs- 01 Haziran 2008 Antalya/ Türkiye
 15. Dil kökü Tiroglossal ductus kisti eksizyonu olgu sunumu. Bakırköy tıp dergisi cilt 5,sayı 2,2009
 16. The diagnostic value of computed tomography,spiral 3D computed tomography and panoramic graphy for mandible fractures. The Europen Academic of facial plastic surgery ,september 1-5  2010
 17. Ses rehabilitasyonunda ideal rezervuar bölgenin saptanmasında endoillumatör, 33. Ulusal Kulakburun Boğaz ve Başboyun cerrahisi Kongresi, 26 -30 Ekim 2011 – Antalya
 18. Ses protezleri uygulamasında karşılaşılan problemler.33. Ulusal Kulakburun Boğaz ve Başboyun cerrahisi Kongresi, 26 -30 Ekim 2011 – Antalya
 19. Olgularla Kulak Burun Boğaz  kitabı -  3. bölüm, 11. bölüm  35. bölüm yazarlığı /2014 Bayçınartelli yayım evi
 20. Detection of ideal reservoir level after laryngectomy using endoilluminator in voice rehabilitation. Laryngoscope. 2015  Feb 20.  doi: 10.1002/lary. 25213.
 21. Treatment of large persistent tracheoesophageal peristomal fistulas using silicon rings. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2016 Jul 21. Epub 2016 Jul 21

Kongreler / Toplantılar